Foto’s voor en na

 

– BEKAPPINGEN –

Op foto 1. zien we een dieper gewortelde rotstraal. Dit kan ontstaan als rotstraal wordt verwaarloosd.
(foto van juni 2015)

Op foto 2. is dezelfde straal te zien na mijn behandelingen. Door het grondig ontsmetten en het juist bekappen heb ik het probleem kunnen verhelpen. Tevens is de straal ook gezonder geworden qua vorm en is daardoor de kans op toekomstige rotstraal vele malen kleiner.
(foto van september 2015)

 

 

Op foto 1. zien we een bevangen hoef van een Shetlander. De hoef is extreem omhoog gaan groeien door de bevangenheid en door te lang niet bekappen.

Op foto 2. zien we dezelfde hoef direct na mijn bekapping.

 

 

 

Op foto 1. zien we eveneens een extreem gekrulde hoef met dezelfde oorzaken als hierboven.

Op foto 2. dezelfde hoef (hoeven) direct na mijn bekapping.

 

⇒ De bekapping is rigoureus echter in het in deze situatie kiezen uit twee kwaden:
1) Of je verandert weinig aan de stand waarbij het hoefbeen alsnog de kanteling behoudt en daarmee pijn/druk geeft waardoor het paard zich niet wilt bewegen en daarmee de doorbloeding belemmerd, wat vervolgens de genezing belemmerd.
2) Of je kiest voor een directe verandering van de stand zoals ik op bovenstaande 2 voorbeelden heb gedaan. Dit is weliswaar belastend voor o.a. de buigpezen omdat deze worden opgerekt maar door deze stand kantelt het hoefbeen ook weer horizontaler en daardoor wordt de extreme pijn/druk bij hoefbevangenheid enorm verlicht. De ‘spierpijn’ die ze ervaren van de pees is vele malen minder dan de pijn van een gekanteld hoefbeen.

 

Op de foto links ging het om een paard welke niet fijn liep. Dit kwam door de te steile hoeven/te hoge hielen.
De achterste hoef heb ik nog niet bekapt, de voorste hoef wel.
Op de foto kan je zien dat de voorste hoef, zonder al te veel ingrijpende correctie, een natuurlijke voetas heeft gekregen door het bekappen.
Deze natuurlijke voetas is beter voor gewrichten (vooral de gewrichten van het hoefbeen) en het is minder belasting voor de (buig-)pezen. De straalgroeven zijn minder diep waardoor er minder tussen deze groeven blijft plakken/broeien en de kans is op o.a. rotstraal afneemt. Ook werkt het hoefmechanisme nu beter doordat de hoefzool meer contact heeft met de bodem wat van belang is voor een goede doorbloeding.

 

 

Op foto 1. hiernaast zie je de onderzijde van de hoef waarbij de hoef in z’n geheel te hoog (te diep) is geworden. Dan vormen de hielen zich te hoog zijn en zullen tevens de steunsels te lang doorgroeien zoals zichtbaar is op de foto. Dit kan resulteren in kreupelheid.
Op foto 2. heb ik de hoef net bekapt en zie je dat het beginpunt van de hielen al veel verder naar achteren zijn en dat de overtollige steunsels zijn verwijderd.

 

 

 

Op foto 1. hiernaast is een verwaarloosde hoef te zien. De rode lijnen geven de daadwerkelijke hoef weer.
Door te te lange hoefwand neemt de kans op hoefinfecties toe, daar waar er teveel druk komt op de hoefwand en deze gaat scheuren en brokkelen en bacterien en schimmels met gemak in de aangetaste hoef in kunnen met grote gevolgen. Dit geldt eveneens voor de witte lijn.
Tevens groeien de hielen en steunsels ook door wat uiteindelijk druk in de hoef geeft. Ook zal het paard op den duur onderuit gezakt gaan staan wat funest is voor spieren, pezen en gewrichten in het lichaam. De straal wordt door de druk van de steunsels ook vernauwd. De straal wordt smal, verschrompeld en ook hier hebben bacterien en schimmels vrij spel.
Op foto 2. zien we de daadwerkelijke hoef direct na mijn bekapping en de rode lijn van foto 1.

 

Op de beide foto’s links zie je het verschil van hoeven; op elke foto is de hoef links nog niet bekapt en de hoef rechts wel.
Hieruit blijkt wel dat de hoeven dringend nodig waren aan een bekapbeurt.
Dit is o.a. te zien aan de hoefwand die gaat ‘flaren’
(een flare is dat de hoef groeit c.q. uitloopt als een waaier)
Doordat de hoefwand te lang is komt er druk op de hoefwand waardoor deze gaat flaren en uiteindelijk zal de hoefwand gaan scheuren en/of afbrokkelen. Op tijd bekappen voorkomt dit proces en voorkomt dan ook dat er inkepingen en scheuren ontstaan waar bacterien en schimmels zich in kunnen gaan nestelen.
Op tijd bekappen is gemiddeld om de 7-9 weken.
In het voorjaar, zomer en bij bepaalde aandoeningen groeien de hoeven sneller en is 7 a 8 weken gewenst.

 

 – IJZERBESLAG –

Als standaard ijzerbeslag gebruik ik aan de voorzijde altijd ‘break-over beslag’. Dit zijn ijzers met een afrolpunt in het front.
Zie foto 1. hieronder 
Omdat paarden met hun voorhoeven afrollen (over de toon afwikkelen) is deze beweging met break-over ijzers veel minder belastend dan wanneer het ijzer recht is.

 

 

 

 

 

Wel zorg ik er altijd voor dat het draagvlak van het ijzer (oftewel het vlak waar de hoef op komt) standaard altijd recht is. Het draagvlak van de hoef hoeft dan zelf niet aangepast te worden en blijft recht, symmetrisch en in tact.
Op foto 2. hieronder zie je een hoefijzer waarbij het draagvlak oploopt. Dit is bij mijn ijzers NIET het geval.

 

 

 

 

 

Indien ijzers voorzien zijn van lippen, verwijder ik deze bij voorkeur. Dit doe ik om het hoefmechanisme (in- en uitzetting van de hoef bij bewegen) en daarmee de doorbloeding van de hoef zo min mogelijk te belemmeren. In sommige gevallen is een zijlip wel nodig. Denk hierbij aan frictie van de hoef/voorbenen; de zijlippen geven dan extra stevigheid. Ook kunnen zijlippen worden ingezet voor therapeutische doeleinden.

Indien gewenst kan ik de ijzers ook voorzien van extra afrolling rondom. Dit kan worden gedaan in geval van bepaalde aandoeningen zodat er zo min mogelijk weerstand is.
Zie foto 3. hieronder

 

 

 

 

 

Ook werk ik altijd met koud beslag.
Hier heb ik destijds voor gekozen omdat dit beter is voor de hoef; allereerst wordt de zool niet aangetast door hitte. Warm beslag onttrekt vocht uit de hoef door de enorme hitte wanneer het ijzer tegen de onderzijde van de hoef wordt aangehouden. Dit is bij koud beslag niet het geval.
Men denkt weleens dat warm beslag beter passend is dan koud beslag maar dit is zeker niet het geval.
De uitspraak  ‘met koud beslag vorm je het ijzer naar de hoef terwijl met warm beslag vorm je de hoef naar het ijzer’  is dan ook wel een gedachte waar ik mij in kan vinden.
Koud beslag vergt meer kunde en kost meer kracht om het op maat te krijgen en daardoor kost het ook iets meer tijd dan warm beslag, maar dan heb je wel passend beslag met behoud van een gezonde hoef.

 

Casus 1 –

Op de foto hiernaast zien we dat het paard ondergeschoven hielen heeft.
Het paard kampt dan ook al langere tijd met kreupelheid.
Been 1. is het been waar nog niks aan gedaan is.

Been 2.  is na het bekappen waarna ik speciaal aangepast beslag heb toegepast.
Hier is te zien dat het been al direct meer rechtop staat.
De berichten van de eigenaar als zowel de dierenarts waren erg positief; het paard is na het beslag ook niet meer kreupel geweest.

 

 

 

Casus 2 –

Op de foto hiernaast zien we een bolle zool.
Als het paard herhaaldelijk hoefbevangen is geweest kan door rotering of verzakking van het hoefbeen de zool gaan bollen. Uiteraard is het lopen voor het paard dan pijnlijk, vooral op harde ondergrond.

 

 

 

 

In dit geval heb ik ijzers toegepast waarbij ik het draagvlak van het ijzer heb uitgehold.
Zie foto 1. hiernaast.
Door de uitholling zo sterk te maken komt de pijnlijke zool in het front vrij te liggen en ligt het draagpunt op de wand.

 

 

Ook de afrol in het ijzer (opzet) is extra aangezet voor een zo soepel en dus comfortabel mogelijke beweging.
Zie foto 2.

 

 

 

 

Op de foto links kan je duidelijk zien dat het ijzer tussen de rode pijlen niet draagt.

 

 

 

 

 

Hiernaast het resultaat van de achterhoeven. Het gedeelte tussen de draagwand en het ijzer is daarbij ook nog opgevuld met speciale hars voor optimaal resultaat.

 

 

 

 

 

 

<    Linksachter (het meest aangedane been)

 

 

 

 

 

 

<    Rechtsachter

 

 

 

 

 

 

Resultaat van het beslag van de hoeven aan de voorzijde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<     Hiernaast nog een foto van de onderzijde van de hoef (linksvoor).

 

 

 

 

 

 

 – SNEEUWBESLAG – 

Uiteraard is het ook mogelijk om sneeuwbeslag door mij te laten aanbrengen. Dit is een kunststof zooltje welke tussen de hoef en het ijzer in komt.
Aan het zooltje zit aan de binnenzijde buisjes die ervoor zorgen dat sneeuw zich niet ophoopt en vastklompt onder het ijzer. Het zooltje is flexibel en ook hoeven uitkrabben is geen probleem.
Hieronder 2 foto’s van een voor- en achterijzer met een sneeuwzool er tussen.

 – PLAKBESLAG –

Een vorm van plakbeslag zijn de ‘Glu Shu’s’.
Deze zijn van stevig kunststof materiaal wat zowel aan de onderzijde als bovenzijde van de hoefwand kan worden gelijmd waardoor het extra vast blijft zitten.
Dit plakbeslag is dan ook uitermate geschikt voor rijden; in de Glu Shu zit een hoefijzervormig deel van aluminium en een deel van staal. Ook kunnen er kalkoenen worden ingedraaid.
Dit beslag gaat net als ijzerbeslag gemiddeld 8 a 9 weken mee, afhankelijk van de intensiteit waarmee er op het asfalt wordt gereden.
Hieronder enkele foto’s van de Glu Shu: